Za niespełna miesiąc odbędzie się  IV Konferencja naukowo-poznawcza dla eksploatatorów sieci wodociągowych pod hasłem „Efektywne obniżanie strat wody w systemach wodociągowych – nowoczesne techniki pomiaru, rejestracji i przesyłu danych”

Organizowane w dniach 6-8 kwietnia 2016 roku seminarium odbędzie się w Szczyrku w hotelu Klimczok**** i ze względu na rosnące z roku na rok zainteresowanie, po raz pierwszy przyjmie charakter ogólnopolskiej konferencji. Wśród prelegentów spotkamy przedstawicieli firm: HSB, Aqua-Tech, Itron, Plum, Radeton Polska, T.I.S. Polska, oraz Actislink.

Swoją wiedzą i doświadczeniem podzielą się praktycy, którzy na co dzień świadczą usługi i dostarczają produkty ułatwiające przedsiębiorstwom wodociągowym lokalizację awarii poprzez wykorzystanie urządzeń do monitoringu sieci, wykrywania wycieków oraz regulacji ciśnienia.

Podczas szkolenia zostaną zaprezentowane systemy zdalnego odczytu, nowoczesne, ale też sprawdzone konstrukcje wodomierzy i przepływomierzy, rejestratory przepływu i ciśnienia, cyfrowe korelatory, reduktory ciśnienia, urządzenia wielofunkcyjne do diagnostyki sieci oraz systemy kompleksowej obsługi wodno-kanalizacyjnej infolinii alarmowej.

Mając świadomość tego, że nie istnieją sztywne rozwiązania, które sprawdzają się w każdych warunkach, w kuluarach uczestnicy konferencji będą mieć możliwość rozmowy z autorami prelekcji w celu odniesienia ich słów i przykładów do warunków, które posiadają w swoim przedsiębiorstwie.

Firma HSB jako współorganizator serdecznie zaprasza do udziału w konferencji. W celu uzyskania szczegółowych informacji prosimy o kontakt pod adresem .