Świadczymy usługi z zakresu:

  • pomiaru ciśnienia, przepływu oraz innych parametrów pracy sieci wodociągowych (reduktor ciśnienia wody, rejestrator impulsów)

  • wymiany i montażu wodomierzy
  • ekspertyzy wodomierzy
  • naprawy i legalizacji wodomierzy