Świadczymy usługi z zakresu:

  • kontroli szczelności i lokalizacji wycieków w sieciach wodociągowych i ciepłowniczych (sieć z PVC, PE, żeliwo, stalowe) za pomocą multikorelatorów cyfrowych i/lub gazu znacznikowego;
  • pomiaru ciśnienia, przepływu oraz innych parametrów pracy sieci wodociągowych (reduktor ciśnienia wody, rejestrator impulsów);
  • tworzenia modelu hydraulicznego sieci wodociągowej;
  • lokalizacji armatury podziemnej;
  • wymiany i montażu wewnętrznych i zewnętrznych instalacji wodnych i sanitarnych;
  • wymiany i montażu wodomierzy;
  • ekspertyzy wodomierzy;
  • naprawy i legalizacji wodomierzy.