MacR6 N 

Moduł telemetryczny GSM z funkcjonalnością rejestratora, umożliwiający monitoring stanu wodomierza i ciśnienia w sieci wodociągowej.

Wsparcie 5G
Wbudowany moduł telemetryczny obsługujący najnowsze technologie nbIoT, Cat.M1 oraz 2G.

Obsługa dwóch niezależnych strumieni przepływu
Możliwość rejestracji do dwóch niezależnych strumieni przepływu z współpracujących wodomierzy lub przepływomierzy oraz monitoring ciśnień.

Dedykowane adaptery
Kompatybilność z wodomierzami wiodących producentów dzięki dedykowanym adapterom.

Opis
MacR6 N to kompaktowe rozwiązanie zapewniające rejestrację przepływu wody oraz transmitujące dane z wykorzystaniem istniejącej infrastruktury GSM. Obudowa urządzenia jest odporna na pracę w dużej wilgotności, zalanie i narażenia mechaniczne. Moduł posiada bezpośrednie sprzężenie indukcyjne, współpracujące z wiodącymi producentami wodomierzy. Konstrukcja umożliwia adaptację do dowolnego kompatybilnego wodomierza w trakcie wymian legalizacyjnych. Rozwiązanie to jest wsparte oprogramowaniem w tzw. chmurze – ewebtel.com oraz aplikacje mobilne.

Karta katalogowa MacR6 N

MacREJ 5 W

Rejestrator przepływu wody i ciśnienia z GSM/GPRS.

NFC
Komunikacja NFC w standardzie ISO/IEC 14443.

SMS/GPRS
Transmisja SMS/GPRS (3G – opcjonalnie) w standardzie NB-IoT.

IP 66
Stopień ochrony zapewniony przez obudowę urządzenia.

Opis
MacREJ 5 W jest urządzeniem przeznaczonym do monitorowania przepływu i ciśnienia w sieciach wodociągowych. Dane rejestrowane przesyłane są w sieci GSM. Urządzenie może być zainstalowane w trudnych warunkach atmosferycznych i jest wykonane zgodnie z dyrektywą ATEX 2014/34/UE. Może być wykorzystane w otoczeniu wody zanieczyszczonej.

Korzyści z użytkowania:

 • Zdalny dostęp do danych o przepływie i ciśnieniu wody umożliwiający bilansowanie w sieciach wodociągowych.
 • Detekcja nieprawidłowości w sieciach wodociągowych (spadki ciśnień, wycieki).
 • Informowanie o sytuacji alarmowej za pośrednictwem SMS/e-mail/eWebtel.
 • Dostęp do danych archiwalnych.
 • Podłączenie wodomierzy z użyciem nadajników impulsowych.
 • Czujnik otwarcia obudowy, ingerencji magnetycznej.
 • Wykrywanie przepływu wstecznego.
 • Możliwość zdalnej rekonfiguracji urządzenia.

Podstawowe funkcje:

 • Wymiana karty SIM i baterii bez utraty IP 66.
 • Współpraca z różnymi systemami IT, eWebtel, systemy billingowe, SCADA.
 • Wykrywanie otwarcia urządzenia, ingerencji magnetycznej.
 • Współpraca z kilkoma wodomierzami jednocześnie.
 • Dostęp do profilu konsumpcji wody z poziomu platformy eWebtel.
 • Konfigurowalne alarmy.
Karta katalogowa MacREJ 5W
monitoring sieci wodociągowej

eWebTEL

Platforma przetwarzająca, przeznaczona do kompleksowego nadzoru nad monitorowaną siecią.

Optymalizacja kosztów
Optymalizacja kosztów obsługi odczytów.

Analiza
Analiza prawidłowości doboru wodomierzy.

Zarządzenie
Zarządzanie siecią wodociągową.

Główne zalety
Umożliwia wizualizację graficzną przesyłanych danych z wodomierzy, geolokalizację urządzeń z historią rejestrowanych danych oraz generowanie raportów dotyczących: zużycia wody w miesiącu, dla poszczególnych odbiorców lub grup odbiorców, wystąpienia awarii, z czasem ich trwania, historii zużycia dla poszczególnego odbiorcy lub grup odbiorców. Umożliwia grupowanie urządzeń wg różnych kryteriów takich jak np. obszar, strefa, osoba techniczna itd. Umożliwia tworzenie i edycję zbiorów danych wodomierzy. Pozwala optymalizować koszty obsługi odczytów wodomierzy. Umożliwia analizę prawidłowości doboru wodomierzy. Ułatwia zarządzanie siecią wodociągową.

Istotne cechy
System oparty o przeglądarki internetowe (IE, Firefox, Chrome itd.). Posiada możliwość eksportu danych w formatach CSV, TXT. Umożliwia personalizację wraz z zabezpieczeniem hasłem do parametrów konfiguracyjnych. Możliwość zainstalowania na serwerze klientów. Dane archiwizowane na serwerze.

Karta katalogowa eWebTEL

Wieloletnie doświadczenie oraz współpraca z innymi firmami branżowymi pozwala nam dostarczać Państwu nowoczesne urządzenia z zakresu:

diagnostyki sieci wodociągowych i ciepłowniczych:

• korelatory analogowe i cyfrowe
• multikorelatory
• multikorelatory z czujnikami hydrofonowymi
• geofony

lokalizacji armatury wodociągowej:

• trasery i lokalizatory przewodów;
• lokalizatory ferromagnetycznych elementów armatury wodociągowej;

świadczenie usług z zakresu:

• kontroli szczelności i lokalizacji wycieków w sieciach wodociągowych i ciepłowniczych;
• pomiaru ciśnienia, przepływu oraz innych parametrów pracy sieci wodociągowych;
• lokalizacji armatury podziemnej.