Firma HSB S. C. charakteryzuje się profesjonalnym podejściem do klienta realizując dostawy zgodnie z warunkami zawartymi w umowie oraz kompetentnym zespołem pracowników, który chętnie służy pomocą. Bytomskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o., użytkuje wodomierze Flodis kl. C, firmy Itron, które zakupiło od firmy HSB i nie ma do ich funkcjonowania żadnych zarzutów.
Pragniemy polecić firmę HSB S. C. jako uznanego partnera handlowego.
Wiceprezes Zarządu ds. Finansowych Jacek Matejczyk, Bytomskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o.
Chorzowsko-Świętochłowickie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., zaświadcza, że współpraca z firmą HSB S.C. w zakresie dostaw wodomierzy do naszej firmy przebiegała przez cały okres trwania umowy w sposób rzetelny, bez zakłóceń i zgodnie z naszymi oczekiwaniami.
Firma HSB podchodzi do tematu profesjonalnie i z dużą starannością. Produkty, które oferowała spełniały nasze oczekiwania. Należy podkreślić duże zaangażowanie pracowników Firmy w sprawne dostawy, terminowość i koordynację tych dostaw.
Jakość współpracy utwierdza nas w przekonaniu, że to niezawodny i godny zaufania partner. Nasze doświadczenia pozwalają na udzielenie rekomendacji wyżej wymienionej firmie jako sprawdzonemu partnerowi w realizacji dostaw wodomierzy.
Wiceprezes Zarządu ds. technicznych Andrzej Sajkiewicz, Chorzowsko-Świętochłowickie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
Niniejszym chcielibyśmy zaświadczyć, że firma HSB S.C. z Tychów współpracuje z Zakładem Wodociągów i Kanalizacji w Gostyniu Sp. z o.o. w zakresie dostawy wodomierzy (…).
Z wszystkich uzgodnień i terminów firma wywiązuje się z najwyższą starannością.
Jakość dostarczanych wodomierzy nie budzi żadnych zastrzeżeń.
Polecamy innym odbiorcom współpracę z tą firmą.
Prezes Zarządu mgr inż. Mariusz Adamski, Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Gostyniu Sp. z o.o.
Współpraca z firmą HSB S.C. przebiegała bez żadnych zastrzeżeń. Oferowane wodomierze charakteryzują się wysoką jakością oraz bardzo dobrą metrologią. Bez zastrzeżeń możemy polecić innym wodociągom wodomierze oferowane przez firmę HSB S.C. jak i współpracę z tą firmą.
Prezes Zarządu – mgr inż. Władysław Spyrka, Zakład Inżynierii Miejskiej w Mikołowie
Spółka Cywilna HSB z siedzibą w Tychach wykonywała roboty budowlane dla „Wyrębowa” Sp. z o.o. z siedzibą w Rybniku.
Prace te polegały na wymianie pionów i poziomów instalacji wodnej oraz wymianie wodomierzy. (…)
Wykonawca cały czas utrzymywał kontakt z inwestorem. Prace były wykonywane bez uciążlowości dla lokatorów z należytą rzetelnością, starannością i zachowaniem zasad bezpieczeństwa.
Współpraca ze Spółką HSB układała i do tej pory układa się bardzo dobrze. Jest to firma godna polecenia, któea bardzo profesjonalnie wywiązuje się z powierzonych jej zadań.
Każdemu z inwestorów życzymy współpracy z tą Spółką.
Prezes Zarządu „Wrębowa” Sp. z o.o. – Andrzej Musiałek, Spółdzielnia Mieszkaniowa „Wrębowa” Sp. z o.o. Rybnik
Zakup i dostawa wodomierzy i nakladek radiowych do wodomierzy ITRON.
Stwierdza się, że powyższe usługi zostały wykonane z należytą starannością, zgodnie z obowiązującymi przepisami i uzgodnieniami z dostawcą oraz terminami określonymi w zawartej umowie.
Prezes Zarządu – Bartłomiej Jarocha, Chorzowsko-Świętochłowickie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
Firma HSB S. C. z Tychów jest dostawcą solidnym i terminowym, zapewnia doradztwo techniczne , oferuje dogodne warunki dostaw oraz płatności, które w praktycznej realizacji w pełni dotrzymuje.
Dyrektor ds. technicznych/Prokurent mgr inż. Włodzimierz Pala, Katowickie Wodociągi S.A.
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. zakupiło w 2007 roku of firmy HSB S.C. z Tychów wodomierze klasy C. Wszystkie dostawy były realizowane terminowo, a dostarczone wodomierze były wysokiej jakości.
Firma ta jest godna polecenia innym odbiorcom.
Prezes Zarządu mgr inż. Jacek Pacan, Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Opocznie
Zaangażowanie i wszechstronna wiedza pracowników firmy HSB Spólka Cywilna, terminowość dostaw, jakość dostarczanych urządzeń oraz stała wspólpraca w rozwiązywaniu problemów eksploatacyjnych pozwala bardzo wysoko ocenić rzetelność firmy i polecić ją jako solidnego i doświadczonego dostawcę urządzeń pomiarowych i akcesoriów wodomierzowych.
Prezes Zarządu – Piotr Komraus, Wodociągi Siemianowickie Aqua-Sprint Sp. z o.o. Siemianowice Śląskie
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Wodzisławiu Śląskim zaświadcza, że firma HSB S.C. była rzetelnym dostawcą wodomierzy (…). Dostawy były realizowane terminowo, a dostarczny towar odpowiedniej jakości.
Prezes Zarządu – Wiesław Blutko, Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Wodzisławiu Śląskim
Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Środzie Wlkp. Współpracuje z firmą HSB S.C. z Tychów w zakresie dostawy wodomierzy (…). Współpraca ta przebiega bez żadnych zastrzeżeń. Dostawy są realizowane terminowo, a jakość dostarczanych wodomierzy jest bardzo wysoka.
Firma ta jest niezawodnym pratnerem, godnym polecenia innym odbiorcom.
Kierownik Działu (DS) mgr Bartosz Bałażyk, Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Środzie Wielkopolskiej