Po raz kolejny firma HSB zaprezentowała swoje produkty podczas Konwentu Kierowników Jednostek Komunalnych Województwa Podkarpackiego, które odbyło się w Bystrem w dniach 18-19 czerwca 2015 roku.

W 18. spotkaniu podkarpackich zarządców jednostek komunalnych uczestniczyło 120 przedstawicieli przedsiębiorstw wodociągowych oraz osób powiązanych z branżą wodno-kanalizacyjną. Głównym celem organizowanych przez stowarzyszenie szkoleń jest wymiana doświadczeń oraz opinii na temat rozwiązań technologicznych stosowanych w Zakładach Gospodarki Komunalnej na terenie województwa.

Jako firma HSB działalność promocyjną chcieliśmy połączyć z prelekcją edukacyjną o nowoczesnych rozwiązaniach ograniczających straty w sieci wodociągowej. Stąd, na nasze zaproszenie, krótki referat wygłosił dr inż. Piotr Tuz – ekspert w dziedzinie wodomierzy i monitoringu sieci. Wykład pod hasłem „Ograniczanie strat wody poprzez budowanie wiedzy o sieci wodociągowej” dawał możliwość pozyskania wiedzy, w temacie, z którym boryka się każdy zarządca przedsiębiorstwa wodociągowego.